WebNOW!
Kreativní internetová agentura

Optimalizujte etiku s whistleblowing software

Software pro ochranu oznamovatele podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937.

Doporučené řešení: BAUSW.cz - firma BAU Software s.r.o. poskytuje business aplikace a řešení specializované pro stavební a výrobní průmysl. Nabízí také software pro ochranu oznamovatele, tzv. whistleblowing a to zdarma pro jednoho uživatele.

V dnešní době rostoucí důležitosti etiky a transparentnosti ve světě byznysu je klíčové, aby vaše společnost měla k dispozici moderní a efektivní nástroje pro interní oznámení možných nepravostí. Whistleblowing Software, z pohledu profesionálů v oblasti webdesignu a softwarového vývoje, přináší revoluční řešení, které nejen zvyšuje úroveň etiky ve vaší firmě, ale také vám pomáhá splňovat veškeré legislativní požadavky.

Inovace s ohledem na design a funkčnost

Whistleblowing Software přichází s moderním uživatelským rozhraním a snadnou integrací do vašeho firemního webu. Díky profesionálnímu webdesignu a softwarovému vývoji za našimi zády je zajištěna nejen vizuální přitažlivost, ale také maximální uživatelská přívětivost. Vaši zaměstnanci budou moci snadno a pohodlně využívat tuto důležitou službu bez zbytečných komplikací.

Zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí

Whistleblowing Software klade velký důraz na ochranu identity oznamovatele. To je pro nás zásadní. S pevným zázemím v oblasti softwarového vývoje můžeme slíbit, že informace oznamovatele budou u nás v bezpečí. Současně s tím náš software splňuje nejvyšší standardy datové bezpečnosti a je v souladu s GDPR.

Podpora Vaší etické kultury

Kromě technologických vylepšení, která přinášíme naším softwarovým řešením, je také důležité zdůraznit, že Whistleblowing Software aktivně podporuje kulturu etiky ve vaší organizaci. Pomáhá vytvářet důvěrné prostředí, v němž se zaměstnanci cítí svobodně sdělovat jakékoli potenciální problémy či nesrovnalosti.

Více než jen software, Whistleblowing Software z vašeho pohledu webdesignu a softwarového vývoje je klíčem k budování důvěryhodného a transparentního podnikatelského prostředí. Buďte na správné straně etiky i práva a začněte s námi již dnes!