WebNOW!
Kreativní internetová agentura

Glosář pro web design a vývoj internetových aplikací

Web design a vývoj internetových aplikací jsou oblasti, které se neustále vyvíjejí a inovují. Chcete-li být úspěšnými v těchto odvětvích, je důležité rozumět základním termínům a pojmovým slovníkům, které se v nich používají. Tento glosář vám přináší běžně používané termíny, které by vám mohly pomoci lépe porozumět světu web designu a vývoje internetových aplikací.

Web Design

 1. Responsivní design: Technika návrhu webových stránek, která umožňuje stránkám automaticky se přizpůsobit různým zařízením a obrazovkám.

 2. UI (User Interface): Uživatelské rozhraní - design a uspořádání prvků na stránce, které umožňují uživatelům interagovat s webovým obsahem.

 3. UX (User Experience): Uživatelská zkušenost - celkový dojem uživatele při interakci s webovými stránkami, zahrnující usnadnění navigace a využití obsahu.

 4. Wireframe: Náčrt nebo skicář návrhu stránky, který určuje umístění prvků a layout bez grafických detailů.

 5. Mockup: Grafické zobrazení návrhu stránky s vizuálními prvky, barvami a typografií.

 6. Typografie: Věda o písmu a jeho použití na webových stránkách pro lepší čitelnost a estetiku.

 7. CTA (Call to Action): Volání k akci - tlačítka nebo odkazy, které motivovaly uživatele k určité interakci, například k nákupu nebo přihlášení.

 8. Interaktivita: Schopnost stránky reagovat na akce uživatele, jako jsou kliknutí, najetí myší nebo vstupy.

 9. Gradient: Přechod mezi dvěma nebo více barvami, který může přidat hloubku a estetiku designu.

 10. Pixel: Základní grafický prvek na obrazovce, jednotka, ze které se skládají digitální obrázky.

Vývoj Internetových Aplikací

 1. Front-end: Část aplikace, se kterou uživatelé interagují přímo v prohlížeči.

 2. Back-end: Část aplikace, která běží na serveru a zpracovává logiku, databáze a další pozadí.

 3. HTML (Hypertext Markup Language): Značkovací jazyk používaný k vytváření struktury webových stránek.

 4. CSS (Cascading Style Sheets): Jazyk používaný k definování vizuálního vzhledu webových stránek.

 5. JavaScript: Programovací jazyk umožňující interaktivitu a dynamické změny na webových stránkách.

 6. API (Application Programming Interface): Sada pravidel a protokolů umožňující komunikaci mezi různými softwarovými aplikacemi.

 7. Framework: Soubor knihoven a nástrojů usnadňujících vývoj aplikací tím, že poskytují předem připravené funkce a struktury.

 8. Debugování: Proces hledání a odstraňování chyb v kódu aplikace.

 9. Deployment: Proces zveřejnění a nasazení aplikace na veřejný server, aby byla dostupná uživatelům.

 10. Agilní vývoj: Metodika vývoje softwaru, která zdůrazňuje pružnost, spolupráci a pravidelné iterace.

Tento glosář obsahuje pouze základní termíny, které se v oblasti web designu a vývoje internetových aplikací často vyskytují. Pro hlubší porozumění těmto oblastem je doporučeno studovat tyto pojmy detailněji a sledovat nové trendy a technologie, které se neustále rozvíjejí.