tel+420 211 221 703

V této sekci můžete najít základní podmínky a pravidla naší spolupráci s Vámi. Připomínáme, že při zahájení práce na vytvoření stránek bude podepsána smlouva, na základě které budou provedeny další výpočty.

Webové studio Webnow se zavazuje provádět práce na vytvoření webových stránek v souladu s Technickou specifikací a Smlouvou o poskytování služeb. Zákazník se stává vlastníkem (držitelem výhradních práv) stránek, což je potvrzeno podpisem Protokolu o přijímání a předávání provedených prací.

Termíny

 1. V první řadě je vypracována a podepsána Technická specifikace (specifikace požadavků), na jejíž základě Webnow poskytuje první variantu designu webových stránek, navrženou s ohledem na všechny požadavky a přání Zákazníka během 5 pracovních dnů po uhrazení zálohy.
 2. V případě, že Zákazníkovi nevyhovuje nabízený design, společnost Webnow se zavazuje po dobu 5-10 pracovních dnů poskytnout ještě dva druhy designu webových stránek.
 3. Pokud Zákazník není spokojen s první, druhou ani s třetí koncepční variantou designu webových stránek, tvorba dalších návrhů vzhledu webové stránky bude zaplacena zvlášť.
 4. Všechny připomínky musí Zákazník uvést písemně anebo odeslat e-mailem do tří pracovních dnů po obdržení návrhu webu. Webnow provádí editace během 1-3 pracovních dnů. Ke každému designu je možné provést maximálně tři úpravy.
 5. Po schválení designu webových stránek Webnow realizuje projekt během 5ti pracovních dnů v případě Webové prezentace, 10ti pracovních dnů v případě Firemního webu, 20ti pracovních dnů v případě Internetového portálu a 30ti pracovních dnů v případě Internetového obchodu.

 

Závazky Webnow

 1. Zaměstnanci Webnow společně s Klientem vytvářejí Technickou specifikaci.
 2. Webnowzačíná tvorbu (kodování) stránek pouze v případě, že miniatury stránek jsou schválené a podepsané Klientem.
 3. Výsledky vykonané práce jsou předávány spolu s Protokolem o přijímání a předávání provedených prací. Současně jsou poskytnuty přístupová hesla a potřebná technická dokumentace.
 4. Společnost Webnow si vyhrazuje právo na umístění odkazu na vlastní webové stránky s titulkem "Vývoj webu" v zápatí stránky.

 

Povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník poskytuje Webnow informace a údaje, nezbytné pro kvalitní provedení práce.
 2. Zákazník je povinen schválit Technickou specifikaci, vytvořenou společně s Webnow.
 3. Zákazník má schválit design webových stránek a pro potvrzení poskytnout svůj podpis.
 4. Zákazník se zavazuje uhradit provedenou práci v termínu, uvedeném ve Smlouvě.
 5. Zákazník není oprávněn požadovat od studia Webnowprovedení prací, které nejsou uvedeny v Technické specifikaci. Další práce, která není uvedená v Technické specifikaci se platí zvlášť. Její provedení musí být potvrzeno podpisy obou stran a přiloženo ke Smlouvě.

 

Náklady a kalkulace

 1. Konečná cena se vypočítává individuálně na základě Technických specifikací.
 2. Zákazník provádí platbu zálohy ve výši 50% z konečné ceny v průběhu třech pracovních dnů po podpisu smlouvy. Zbývající částka musí být zaplacena do tří pracovních dnů po podepsání Protokolu o přijímání a předávání provedených prací.